Process Administration

Process Administration Actions, genellikle iş süreçlerini etkin bir şekilde yönetmek ve geliştirmek amacıyla gerçekleştirilen belirli faaliyetleri ifade eder. İş süreçleri, bir organizasyonun faaliyetlerini düzenleyen ve belirli sonuçları elde etmek için tasarlanmış adımlar ve görevler içeren aksiyonlardır.

Process Administration, Sisteminiz içerisinde bulunan bütün çalışan Processleri, bütün görevleri görüntüleyebileceğiniz, durdurabileceğiniz hata verdiği durumlarda tekrar çalıştırabilir duruma getiren veya silmeye yarayan aksiyonları barındırmaktadır. Kısaca, iş süreçlerinin takibinde gereken admin ekranları için gerekli aksiyonlardır.

Properties (Özelikler) paneline gelin ve + Add Actions ile açılan listeden Process Administration başlığı altında ihtiyacınız olan aksiyonu seçerek ekleyebilirsiniz.

Kuika, uygulama geliştirme sürecinde sizlere aşağıda yer alan kart yapısındaki Process Administration sunmaktadır.

Last updated