Custom actions (Özel aksiyonlar) oluşturun

Kuika ile uygulama geliştirirken uygulamanızın işlevlerini geliştirmek ve uygulamanızda yer alan fonksiyonları artırmak amacıyla SQL sorguları aracılığıyla oluşturduğunuz custom actions (özel aksiyonlar)' ları ekleyebilirsiniz.

Geliştirdiğiniz uygulamada oluşturduğunuz Custom Actions'ları ekranlara bağlayabilir, ekranlardaki elementlere custom action ekleyebilirsiniz.

Last updated