Report Designer modunu keşfedin

Report designer, Kuika tarafından sunulan rapor, sözleşme, teklif vb. Hayal gücüne bağlı olarak tasarlayabileceğiniz bir ortam sunmaktadır. Report Designer’da tasarım işlemleri sadece web uygulamalarında desteklenmektedir.

Download Report işlemleri hem mobilde hem de web de desteklenmektedir.

Report Designer görünüm moduna uygulama içerisinde Header'da bulunan görünüm modlarından Report Designer ikonuyla ulaşabilirsiniz.

Yeni bir report tasarımı oluşturmak için Create a new Report’a tıklayıp report tasarımını isimlendirerek CREATE’ e tıklayın.

1. Report Designer Canvas

Report Designer Canvas, UI Design’a göre daha esnek kullanım yapısı ile karşımıza çıkmaktadır.

Canvas incelendiğinde kareli ve free position bir canvas ile kullanıcıları karşılamaktadır.

Free position, elementleri canvas üzerinde herhangi alana serbestçe ekleme olanağı vermektedir. Canvas üzerinde yatay ve dikey olmak üzere mavi renkle beliren cetveller yer almaktadır. Bu cetveller de canvas üzerinde hizalamada kolaylık sağlamaktadır.

Rapor sayfasını tasarlarken, Canvas'ın kenarına tıkladığınızda görünen boyutlandırma ikonuna basılı tutarak rapor genişliğini minimum 320px maksimum 517px boyutlarında özelleştirebilirsiniz. Canvasın boyutu, tasarımınızın veya raporunuzun nasıl görüneceğini belirler. Raporlar veya tasarımlar sıklıkla yazdırılır veya dijital olarak paylaşılır. Canvasın doğru boyutlarda ayarlanması, belgenizin kağıda veya dijital formatta düzgün bir şekilde sığmasını sağlar.

UI Design panelinde olduğu gibi solda Elements paneli, Custom actions ve Item tree panelleri yer almaktadır.

2. Elements Paneli

Elements paneli, UI Design panelinde olduğu gibi bütün elementler yer almamaktadır. Header, Footer, Label, Icon, Panel, Image, Barcode Render, Report Table ve QR Renderer elementleri yer almaktadır. UI Design panelinde yer alan elementlere göre daha kişiselleştirilmiş özelliklere sahiptirler. Elements panelinden canvas’a elementler eklenirken panel oluşturarak eklenmektedir.

Elementlerin Canvas üzerinde bulunan konumları mouse imleci ile değiştirildiğinde Styling panelinde konum (X-Y) değerleri otomatik olarak girilmektedir.

Size (Boyut) değerlerinde yapılan değişiklikler doğrultusunda elementlerin arkasında yer alan panelin de boyutu o doğrultuda değişmektedir.

Panel boyutlandırılmasında içerisinde bulunan elementin boyutundan küçük bir değer verilemez. Elementler panelin dışına taşamaz.

Header ve Footer: UI Design’dan farklı olarak panel gibi davranmakta ve her report sayfasında generate olmaktadır. Örneğin, 10 sayfalık bir report generate edildiğinde 10 sayfanın hepsinin başında ve sonunda header ve footer render edilecektir.

Label: UI Design’dan farklı olarak canvas üzerinde resize (boyutlandırma) özelliği text uzunluğuna bağlı olarak Label’ı yeniden boyutlandırabilirsiniz.

Image: Image elementine Base64 image’lar eklenebilmektedir. UI Design’dan farklı olarak worksapce üzerinde resize edilebilme özelliği ile image elementini kolaylıkla mouse imleci ile yeniden boyutlandırabilirisiniz. Bu özelliğin yanında styling panelinden boyutlandırma ve stil işlemlerini de yapabilirsiniz.

Barcode Render ve QR Renderer elementlerini, canvas üzerinde resize edilebilme özellikleri ile kolaylıkla mouse imleci ile yeniden boyutlandırabilirisiniz.

Table: Table elementi eklendiği panelin tamamını kaplamaktadır. UI Design’da olduğu gibi table elementi içine label ekleyerek databinding yapabilirsiniz. Styling panelinde table padding ekleme kapalı olduğundan dolayı elementler arası padding ekleyerek boşluklandırmayı yönetebilirsiniz.

Table elementi içerisine eklenen veri kadar ve report'ta yer alan diğer elementler kadar reportun sayfa uzunluğu değişmektedir. Örneğin report içerisinde ilk olarak table elementinin yer aldığı panel ve label elementinin yer aldığı panel olduğunda tablonun içerisinde yer alan veriye göre alttaki label panel de aşağı veya yukarı kayacaktır.

3. Report Designer’da Report Paneli

Report paneli, Uygulama içerisinde yer alan Report’ların listelendiği paneldir. Bu panelde yeni bir Report oluşturabilirsiniz. Yeni bir Report oluşturmak için ilk olarak + ikona tıklayın.

Ardından açılan screende report isimlendirmesini yapıp CREATE butonuna tıklayın.

4. Report Designer’da Properties Paneli

Properties paneli, elementler ve Canvas özelliklerine göre çeşitlenmektedir. Canvas için baktığımızda Properties panelinde Actions ve Report Inputs bulunmaktadır.

  1. Actions

Report Designer Properties paneli incelendiğinde oluşturulan rapor içeriğinde çalışacak aksiyonlar bulunmaktadır. Kuika’da bulunan bütün sistem aksiyonlarını ve oluşturacağınız özel aksiyonları Report Designer görünüm modu içerisinde kullanabilirsiniz. Örneğin rapor tasarımında Share sistem aksiyonunu kullanarak oluşturulan raporun paylaşmını sağlayabilirsiniz. Aksiyonlar hakkında detaylı bilgiye Sistem Aksiyonları ve Özel Aksiyonlar içeriklerinden erişebilirsiniz..

  1. Report Inputs

Tasarlanan rapora başka bir ekrandan gelirken veri taşıma işlemi için Inputların oluşturulduğu alandır. Report Input oluşturmak için +ADD REPORT INPUT’a tıklayın. Açılan pencerede Input isimlendirilmesi ve Input tipini seçip Create butonuna tıklayarak kolaylıkla Report Input oluşturabilirsiniz.

UI Design görünüm modunda olduğu gibi Report Designer görünüm modunda da Properties paneli elementlere göre farklılaşabilmektedir.

Örneğin, Icon elementi ile Label elementlerinin Properties panelleri farklılaşmaktadır.

5. Report Designer’da Styling Paneli

Report Designer’da Styling Panelolarak yapısı UI Design’dan farklılaşmamaktadır. Sadece kısıtlamalar getirilmiştir. Styling panelinde Canvas’a ait Fill paneli yer almaktadır. Ayrıca Fill panelinin Background Image alanı bulunmaktadır. Bu alanda,

Add Image ile cihazınızda bulunan ımage’ları Canvas background dahilinde uygulamanıza ekleyebilirsiniz.

Generate With AI ile de Canvas background’u için yapay zeka asistanından görseller üretmesini isteyebilirsiniz.

Last updated