Scheduled Jobs modunu keşfedin

Scheduled Jobs; uygulamanız içerisinde kullanılan fonksiyon/aksiyonların zaman planlamasının yapılmasını sağlamak için kullanılan görünüm modudur. Bir aksiyonun tanımlanmış zaman aralıklarında çalıştırılması sağlarsınız.

Scheduled Jobs, mobil ve web uygulamaları desteklemektedir.

 1. Scheduled Job oluşturun.

 2. Scheduled Jobs ayarlarını yapın.

 3. Scheduled Jobs yer alan sistem aksiyonlarını öğrenin.

1.Scheduled Job Oluşturun

Uygulama içerisinde bulunan Header'da yer alan görünüm modlarından Scheduled Jobs ikona tıklayarak açın. Scheduled Jobs'ı isim vererek oluşturun.

Önceden oluşturulan Scheduled Jobs tanımları sol kenarda listelenir. Panelin başlığı yanındaki + ikon butonuyla yeni bir Scheduled Jobs oluşturabilirsiniz.

2.Scheduled Jobs Ayarlarını Oluşturun

Scheduled Jobs ayarları, Second, Minutes, Hours, Day, Month, Year sekmelerinden oluşur.

1. Second

Seconds seçeneği ile aksiyonlarınızı saniye bazında planlandığı Scheduled Jobs ayarıdır.

 • Every second, özelliği ile eklenen aksiyonların her saniye çalıştırılmasının planlanlandığı kısımdır.

 • Every …. second’(s) starting at second …., Aksiyonların başlangıç saniyesinin ve tekrarlanacak saniyenin belirtildiği kısımdır. Örneğin “every 5 seconds starting at second 3 “ şeklinde değerler verildiğinde 3. Saniyeden itibaren her beş saniyede bir eklenen sistem aksiyonlarının çalışması beklenir.

 • Specific second (choose one or many), aksiyonların çalışması için belirli saniyeleri checkbox üzerinden seçerek belirtilen kısımdır.

 • Every second between second .... and second …., Her saniye belirlenen değer aralığında eklenen aksiyonların çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

2. Minutes

Eklenen aksiyonların dakika bazında çalışmasının planlandığı Scheduled Jobs ayarıdır.

 • Every minute, özelliği ile eklenen aksiyonların her dakika çalıştırılmasının planlanlandığı kısımdır.

 • Every …. minute(s) starting at minute…., Aksiyonların başlangıç dakikası ve tekrarlanacak dakikanın belirtildiği kısımdır. Örneğin “every 5 minutes starting at minute 3 “ şeklinde değerler verildiğinde 3. dakikadan itibaren her beş dakikada bir eklenen sistem aksiyonlarının çalışması beklenir.

 • Specific minute (choose one or many), ile aksiyonların çalışması için belirli dakikaları checkbox üzerinden seçerek belirtilen kısımdır.

 • Every minute between minute .... and minute…., Her dakika belirlenen değer aralığında eklenen aksiyonların çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

3.Hours

Eklenen aksiyonların saat bazında çalışmasının planlandığı Scheduled Jobs ayarıdır.

 • Every Hour, özelliği ile eklenen aksiyonların her saat başı çalıştırılmasının planlanlandığı kısımdır.

 • Every …. hour(s) starting at hour…., Aksiyonların başlangıç saati ve tekrarlanacak saatin belirtildiği kısımdır. Örneğin “every 5 hours starting at hour 3 “ şeklinde değerler verildiğinde itibaren her beş saatte bir 3.saatten başlayacak şekilde zaman planlaması doğrultusunda sistem aksiyonlarının çalışması beklenir.

 • Specific hour(choose one or many), ile aksiyonların çalışması için belirli saatlerde checkbox üzerinden seçerek belirtilen kısımdır.

 • Every hour between hour.... and hour…., Her saat belirlenen değer aralığında eklenen aksiyonların çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

4.Day

Eklenen aksiyonların Gün bazında çalışmasının planlandığı Scheduled Jobs ayarıdır.

 • Every Day, özelliği ile eklenen aksiyonların her gün çalıştırılmasının planlanlandığı kısımdır.

 • Every …. day(s) starting at day…., Aksiyonların başlangıç günü ve tekrarlanacak günün belirtildiği kısımdır. Örneğin “every 5 days starting at day 3 “ şeklinde değerler verildiğinde itibaren her beş günde bir 3.günden başlayacak şekilde zaman planlaması doğrultusunda sistem aksiyonlarının çalışması beklenir.

 • Every …. day(s) starting on the …st of the month, her ayın girilen değerinden başlayarak girilen değere göre kaç günde tekrarlanacağının planlandığı kısımdır. Örneğin, “Every 5 day(s) starting on the2st of the month “ şeklinde değerler verildiğinde Scheduled Jobs Ayın 2'sinden başlayarak her 5 günde bir sistem aksiyonlarını çalıştıracaktır.

 • Specific day(choose one or many), ile aksiyonların çalışması için belirli günleri checkbox üzerinden seçerek gün planlamasının yapıldığı kısımdır.

 • Every day between day.... and day…. Her gün belirlenen değer aralığında eklenen aksiyonların çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

 • Specific day of month (choose one or many) ile ayın belirli günlerinin checkbox’tan seçildiği ve o günler doğrultusunda sistem aksiyonlarının çalıştırıldığı kısımdır.

 • On the last day of the month: Ayın son gününde sistem aksiyonları çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

 • On the last weekday of the month: Ayın son haftasında sistem aksiyonları çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

 • On The last Sunday of the month: Ayın son gün ismine göre sistem aksiyonları çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

 • ….day(s) before the end of the month : Ay bitmeden önce seçilen tarih kadar önce sistem aksiyonlarının çalıştırılmasının planladığı kısımdır.Örneğin 13 days before the end of the month ay bitmeden 13 gün öncesinde sistem aksiyonun çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

 • Nearest weekday (Monday to Friday) to the 1st of the month: Ayın 1'ine en yakın hafta içi günlerde sistem aksiyonları çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

 • on the 1st Monday on the month: Değerler ve haftanın günü seçilir. Bu doğrultuda ayın 1.pazarı gibi sistem aksiyonun çalıştırılmasının planlandığı kısımdır.

5. Month:

Eklenen aksiyonların Ay bazında çalışmasının planlandığı Scheduled Jobs ayarıdır.

 • Every month, özelliği ile eklenen aksiyonların her ay çalıştırılmasının planlanlandığı kısımdır.

 • Every …. month(s) starting at month…. Aksiyonların başlangıç ayı ve tekrarlanacak ay’ın belirtildiği kısımdır. Örneğin “every 5 month starting at month 3 “ şeklinde değerler verildiğinde itibaren her beş ayda bir 3.aydan başlayacak şekilde zaman planlaması doğrultusunda sistem aksiyonlarının çalışması beklenir.

 • Specific month (choose one or many) ile aksiyonların çalışması için belirli ayları checkbox üzerinden seçerek ay planlamasının yapıldığı kısımdır.

 • Every month between month …… and month …… girilen aylar arasında sistem aksiyonlarının çalışma planlamasının yapıldığı kısımdır.

6. Year:

Eklenen aksiyonların Yıl bazında çalışmasının planlandığı Scheduled Jobs ayarıdır.

 • Every Year, özelliği ile eklenen aksiyonların her yıl çalıştırılmasının planlanlandığı kısımdır.

 • Every …. year (s) starting at year…. Aksiyonların başlangıç yılı ve tekrarlanacak yıl’ın belirtildiği kısımdır. Örneğin “every 5 year starting at year 3 “ şeklinde değerler verildiğinde itibaren her beş yılda bir 3.yıldan başlayacak şekilde zaman planlaması doğrultusunda sistem aksiyonlarının çalışması beklenir.

 • Specific year (choose one or many) ile aksiyonların çalışması için belirli yılları checkbox üzerinden seçerek ay planlamasının yapıldığı kısımdır.

 • Every year between year…… and year…… girilen yıllar arasında sistem aksiyonlarının çalışma planlamasının yapıldığı kısımdır.

3.Scheduled Jobs yer alan sistem aksiyonlarını öğrenin

Scheduled Jobs ile Kuika’da belirli aksiyonlar üzerinde zaman planlaması yapılabilmektedir. Bu aksiyonlar, Device, Export, Invers, Notification, Payment, Process Automation’dur.

1.Device:

Device sistem aksiyonlarından Download Report ve Get Report Base64’tür. Report indirme ve report’un base64 tipine dönüştürme işlemlerini saniye, dakika, gün, ay ve yıl gibi zaman dilimlerinde planlama imkanı sunulmaktadır.

Örneğin, Uygulama içerisinde yer alan reportların her yıl indirilmesi için uygulamanız içerisinden Header'dan Scheduled Jobs görünüm moduna tıklamalısınız. Ardından Report'ların indirilme işleminin sağlanabilmesi için Download Report sistem aksiyonun oluşturulması gerekmektedir. Ardından report’un her yıl indirilmesi için settings>Year seçilerek işlem gerçekleştirilmektedir.

2.Export:

Export sistem aksiyonlarından Export Excel, GetExcelBase64 ve Import Excelbase64 gibi sistem aksiyonlarını kullanarak bu aksiyonların çalıştırılma sürecini Scheduled Jobs ile saniye, dakika, gün, ay ve yıl gibi zaman dilimlerinde planlama imkanı sunulmaktadır.

Örneğin, Export Excel aylık olarak alınma işlemini gerçekleştirmek için uygulamanız içerisinden Header'dan Scheduled Jobs görünüm moduna tıklamalısınız. Ardından Export Excel’in alınabilmesi için gerekli Export Excel aksiyonunun oluşturulması gerekmektedir. Ardından Export Excel’in her ay indirilmesi için settings>month seçilerek işlem gerçekleştirilmektedir.

3.Invers :

Invers sistem aksiyonlarından Invers Get Car Info, Invers Get Car Status, Invers Get Parameters For Bluetooth Connection, Invers Lock Door Over Rest, Invers Lock Immobilezer Over Rest ,Invers Unlock Door Over Rest, Invers Unlock Immobilizer Over Rest gibi sistem aksiyonları oluşturarak bu aksiyonların çalıştırma sürecini Scheduled Jobs ile saniye, dakika, gün, ay ve yıl gibi zaman dilimlerinde planlama imkanı sunulmaktadır. Örneğin araç bilgilerinin her ay getirilmesi işlemini gerçekleştirebilmek için uygulamanız içerisinden Header'dan Scheduled Jobs görünüm moduna tıklamalısınız.

Ardından Invers Get Car Info sistem aksiyonu Scheduled Job içerisinden oluşturarak settings>days seçilerek işlem gerçekleştirilmektedir.

4.Notification:

Notification sistem aksiyonlarından Send Mail ve Send Push Notification gibi sistem aksiyonlarının çalışma süreçlerini Scheduled Jobs ile saniye, dakika, gün, ay ve yıl gibi zaman dilimlerinde planlama imkanı sunulmaktadır.

Örneğin, Kuika üzerinde geliştirilen bir alışveriş uygulaması içerisinde saat başı olan indirimlerin mail ile gönderilmesi işlemi için uygulamanız içerisinde yer alan Header'dan Scheduled Jobs görünüm moduna tıklamalısınız.

Ardından Send Mail sistem aksiyonunu Scheduled Job içerisinden oluşturarak settings>hours seçilerek işlem gerçekleştirilmektedir.

5.Payment:

Payment sistem aksiyonları Charge Payment Method, Payment Intent Status, Refund Status gibi stripe aksiyonları kullanılmaktadır. Scheduled Jobs ile saniye, dakika, gün, ay ve yıl gibi zaman dilimlerinde planlama imkanı sunulmaktadır.

Örneğin, Kuika ile geliştirilen uygulamada ödeme işlemlerinde kaydedilen kart üzerinden her ay düzenli olarak ödeme alma işlemlerini gerçekleştirebilmek için uygulamanız içerisinden Header'dan Scheduled Jobs görünüm moduna tıklamalısınız. Ardından Charge payment method sistem aksiyonunu Scheduled Job içerisinden oluşturarak settings>month seçilerek işlem gerçekleştirilmektedir.

Last updated