Arithmetic actions

Aritmetik aksiyonlar, genellikle sayısal hesaplamalar için kullanılır. Aritmetik aksiyonlar, genellikle programların matematiksel hesaplamalar yapmasına ve sayısal değerleri işlemesine yardımcı olan temel aritmetik operasyonları (+,-,/,*) içerir.

Properties (Özelikler) paneline gelin ve + Add Actions ile açılan listeden Arithmetic başlığı altında ihtiyacınız olan aksiyonu seçerek ekleyebilirsiniz.

Kuika, uygulama geliştirme sürecinde sizlere aşağıda yer alan kart yapısındaki aritmetik aksiyonları sunmaktadır.

Last updated