Authorization actions

Authorization aksiyonlarını öğrenin.

Authorization aksiyonları, geliştirdiğiniz uygulamanın son kullanıcıları için; uygulamaya giriş yapabilmesini (Sign in / Sign up/ Reset password vb), yeni kullanıcıların oluşturulmasını, kayıtlı kullanıcıların aktif/pasif hale getirilmesi, uygulamanın ekran ve/veya elementler üzerinde yetkilendirmesini sağlayan aksiyonlarıdır.

Authorization aksiyonlarını eklemek istediğiniz elemente tıklayın ve seçili hale getirin. Properties (Özelikler) paneline gelin ve + Add Actions ile açılan listeden Authorization (Yetkilendirme) başlığı altında ihtiyacınız olan aksiyonu seçerek ekleyebilirsiniz.

Örneğin; Apple ve/veya Google ile uygulamaya girişi sağlamak için Authorization Actions altında yer alan Sign with Apple ve Sign With Google aksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Bu bölümdeki aksiyonlar ile;

 • Add User To Role ile kullanıcı rolü ekleyebilir,

 • Remove User To Role ile kullanıcıya atanan rolü(leri) silebilir,

 • Create User ile geliştirdiğiniz uygulamaya kullanıcı ekleyebilir,

 • Disable User ile kullanıcıların uygulama kullanımını pasif hale getirebilir,

 • Enable User ile önceden kayıtlı ve pasif hale getirilmiş uygulama kullanıcılarını aktif hale getirebilir,

 • Update Username ile kullanıcı isimlerini güncelleyebilir,

 • Forgot Password uygulama kullanıcılarının parolalarına ulaşamadıklarında ki akışı başlatabilir,

 • Password Send Reset Mail ile kullanıcıları parola sıfırlama epostasının gönderilmesini sağlayabilir,

 • Password Change parola değiştirme fonksiyonunu kullanabilir,

 • Logout ile geliştirdiğiniz uygulamaya giriş yapmış kullanıcının uygulamadan çıkmasını sağlayabilir,

 • Sign In aksiyonu ile uygulamaya giriş yapabilir,

 • Sign Up aksiyonu ile geliştirdiğiniz uygulamaya yeni kullanıcıların kayıt olmasını sağlayabilir,

 • Update user started screen ile kullanıcı rolüne bağlı olarak uygulamaya giriş yapıldıktan sonra açılış ekranının değiştirebilir,

 • Is Logged In aksiyonu ile kullanıcı uygulamaya giriş yapıldı durum bilgisi ekleyebilirsiniz.

Bu aksiyonları detaylı incelemek isterseniz aşağıdaki kart yapısını kullanabilirsiniz.

Last updated