Local Storage actions

Geliştirdiğiniz uygulamada Local Storage ve/veya Session Storage kullanımına ihtiyaç duyuyorsanız LocalStorage aksiyonlarını kullanabilirsiniz.

Local Storage aksiyonlarını eklemek istediğiniz elemente tıklayın ve seçili hale getirin. Properties (Özelikler) paneline gelin ve + Add Actions ile açılan listeden Local Storage başlığı altında ihtiyacınız olan aksiyonu seçerek ekleyebilirsiniz.

Örneğin, geliştirdiğiniz bir web uygulamasında pencere kapatıldığında verilerin silinmesini isterseniz SessionStorage aksiyonlarından ilgili olanı kullanabilirsiniz.

Local Storage aksiyonlarını detaylı incelemek isterseniz aşağıdaki kart yapısını kullanabilirsiniz.

Last updated