Vekalet Sistemi Nedir?

Vekalet sistemi, kullanıcının kendi üzerindeki görevleri kullanıcının olmadığı durumlarda başka bir ekip üyesine devredilmesini kolaylaştıran bir sistemdir. Örneğin, izin süreçlerinin yönetildiği bir uygulama geliştirdiğinizi varsayalım. İzinlerin girildiği bir ekran ve izinlerin yönetici tarafından onaylandığı bir ekran olduğu varsayılsın. Yönetici izinde olduğu durumlarda çalışanın izninin askıda kalma durumunun olmaması için vekalet sistemi büyük fayda sağlamaktadır. Vekalet sistemi ile yönetici kendi yerine bakacak kişiyi atayabilmektedir. Atanan kişi yani vekil yöneticinin iş süreçlerini yönetici gibi görüntüleyebilmektedir. Bu durum süreçleri verimli hale getirir ve iş sürekliliğini sağlar.

Process Automation içerisinde kullanıcı kendisine atadığı vekil ile kendinde olan işlerin vekil üzerinde görüntülenmesi sağlayabilmektedir.

Vekalet sistemi, uygulamanın çıktısında kullanılmaktadır. Yani Uygulama geliştirme sürecinin tam olarak içerisinde değil sürecin bir parçasıdır. Kullanıcılar istekleri doğrultusunda uygulamalarda bu sistemi dahil kullanabilirler.

Vekalet sistemi kapsamında Kuika Process Automation aksiyonları içerisinde Get Agent ve Set Agent aksiyonları bulunmaktadır. Bu aksiyonlar kullanıcı üzerindeki vekalet işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlar.

Üzerinde vekalet olan kullanıcıya ek bir vekalet veremezsiniz. Örneğin, Admin user 1'e vekalet verdiyse user 1 aynı anda başka vekalet alamaz.

Last updated