Symbol Picker kullanın

Symbol Picker'ın işlevini öğrenin.

Kuika ile uygulama geliştirirken Symbol Picker aracılığıyla kullanılabilecek tüm veriler kategorilendirilerek listelenir. Ekran tasarımında kullandığın elementler aracılığıyla girilen değerler, daha önce çalıştırmış olduğun aksiyonların sonuçları, varsayılan ve sabit değerler gibi kullanılmaya ihtiyaç duyacağın tüm verilerin listelenmesi Symbol Picker ile sağlanır. İş akışına dahil ettiğin aksiyoların parametreleri, Symbol Picker ile belirlenebilir.

Bu eğitim içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:

  1. Symbol Picker Kategorileri

  2. Aksiyonlarda Symbol Picker Kullanımı

  3. Element Özelliklerinde Symbol Picker Kullanımı

Bu eğitim içeriğinde kullanılan görseller örnek bir uygulamadan alınmıştır.

1. Symbol Picker Kategorileri

Kuika ile uygulama geliştirme sürecinde Symbol Picker önemli bir konuma sahiptir.

Kuika ile geliştirdiğin bir uygulamada Symbol Picker kullanımında çeşitli kategorilerle karşılaşabilirsin.

Bu kategoriler Default, Fixed Value, Components (Eğer Ekranda Element Varsa Listelenir), Action Results(Eğer Ekranda Aksiyon Varsa Listelenir) ve Screen Inputs (Eğer Ekranda Screen Input Varsa Listelenir) şeklinde kuika tarafından sunulmaktadır.

Default Kategori:

Kuika tarafından sunulan varsayılan olarak kullanabileceğiniz veriler Default kategori altında yer almaktadır. Default kategoride yer alan veriler Empty, Space, New Guid, Empty Guid, Current Username,Version Info ve null şeklindedir.

Empty: Empty aracılığıyla değerin boş olarak verilmesi sağlanır. Empty, sıfır uzunluğunda ve sıfır karaktere sahip bir dizedir. String türündedir.

Space: Space aracılığıyla değerin string tipinde bir boş karakter olarak verilmesi sağlanır.

Null: Null belirli bir element ya da aksiyon için bir değerin olmadığını göstermektedir. Null, bir nesnenin yokluğunu göstermektedir.

Empty, Space ve Null değerleri sahip oldukları özellik bakımından birbiri ile karıştırılmaktadır.

Bu karışıklığın önüne geçmek için bir SQL tablosu üzerinde bir online seminerin katılımcı listesinde yer alan telefon numaralarını örnek olarak inceleyelim.

Örnek olay çerçevesinde bir online seminere katılmak için bir başvuru formu olduğunu düşünelim. Bu form üzerinde katılımcılar isim soyisim ve telefon numaraları bilgilerini eklemektedir. Telefon numaraları bilgilerini ekleme işleminde telefon numarasını eklemek istememe durumu göz önünde bulundurularak telefon numarası bilgi girişi seçeneği Telefon Numaramı Eklemek İstemiyorum butonuyla başvuru formunda gizlenebiliyor. Böylelikle kullanıcıdan telefon bilgisi alınamıyor.

Örnek olay senaryomuzda online seminere Empty, Null ve Space adlı kişiler sırasıyla başvuruyor.

Empty, isim soyisim bilgisini giriyor ve telefon numarası alanını boş bırakarak başvuruyu tamamlıyor.

Null, isim soyisim bilgisini giriyor ve Telefon Numaramı Eklemek İstemiyorum butonunu tıklayarak başvuruyu tamamlıyor.

Space, isim soyisim bilgisini giriyor ve telefon numarası alanına geldiğinde boşluk tuşuna basarak telefon numarası alanına boşluk karakterini ekleyerek başvuruyu tamamlıyor.

Bu üç kişinin telefon numarası bilgilerine karşılık gelen değerler aşağıdaki SQL tablosunda verilmiştir.

New Guid: Guid, Global Benzersiz Tanımlayıcı ifadesinin kısaltmasıdır. New Guid, geliştirdiğiniz projede yeni bir benzersiz tanımlayıcı oluşturmanıza olanak sağlamaktadır. Veri tabanı özelinde New Guid yapısı veri tabanında yer alan ve ID olarak kullanılan alanın değerine karşılık rastgele bir Id oluşturmak için kullanılmaktadır.

Yeni oluşturulan bir New Guid yapısı bec3d0e5-a911-400d-b86c-b2ed4c223a7e biçimindedir ve benzersizdir.

Empty Guid: Empty Guid, değer olarak guid tipinde 00000000-0000-0000-0000-000000000000 bir değer atamak için kullanılır.

Current Username: Current Username aracılığıyla mevcut olarak o an aktif olan kullanıcının kullanıcı adı verisi/bilgisi çekilmektedir.

Version Info: Version Info aracılığıyla geliştirilen uygulamanın versiyon verisi/bilgisi çekilmektedir.

Fixed Value Kategori:

Kuika ile geliştirdiğin bir uygulamada Symbol Picker aracılığıyla sabit bir değer kullanabilirsin.

Fixed Value senin tarafından sabit bir değer girişine olanak sağlamaktadır. Örneğin bir Label elementini Anasayfa olarak sabit bir şekilde isimlendirmek için Fixed Value kullanabilirsin.

Components Kategori:

Kuika ile uygulama geliştirme sürecinde Symbol Picker aracılığıyla kullandığın elementlerden gelen bilgileri değer olarak kullanabilirsin.

Components kategorisinin Symbol Picker içerisinde listelenmesi için geliştirdiğin uygulama ekranında en az bir tane Input, Date ve Special Element kategorilerinden element eklenmiş olmalıdır. Element kategorisi altında açılan listede yer alan Value öğesi ile değeri, mask öğesi ile formatı belirleyebilirsin.

Action Results:

Kuika ile uygulama geliştirme sürecinde Symbol Picker aracılığıyla eklediğin aksiyonların sonucunda dönen bilgileri değer olarak kullanabilirsin.

Action Results kategorisinin Symbol Picker içerisinde listelenmesi için geliştirdiğin uygulama ekranında en az bir tane aksiyon eklenmiş olmalıdır.

Screen Inputs:

Kuika ile uygulama geliştirme sürecinde Symbol Picker aracılığıyla eklediğin Screen Inputs bilgilerini değer olarak kullanabilirsin.

Screen Inputs kategorisinin Symbol Picker içerisinde listelenmesi için geliştirdiğin uygulama ekranında Screen Input eklenmiş olmalıdır.

2. Aksiyonlarda Symbol Picker Kullanımı

Kuika ile uygulama geliştirme sürecinde geliştirdiğin uygulamanın ne yapması gerektiğini aksiyonları kullanarak açıklayabilirsin. Aksiyon kullanımında önemli noktalardan biri de Symbol Picker kullanımıdır.

Symbol Picker aracılığıyla parametre alan aksiyonların altında parametre değerlerini belirleyebilirsin.

Symbol Picker aracılığıyla bir aksiyonun sahip olduğu parametreye değer eklemek için aksiyon altında yer alan ilgili parametre içerisindeki Symbol Picker’ a tıkla.

Parametreye değer eklemek için açılan menüde yer alan Symbol Picker kategorilerinden ilgili olanı seç.

Kategori özelinde parametreye değer kaynağını oluşturacak öğeyi seç.

Bu işlemleri geliştirdiğin uygulama özelinde eklediğin aksiyon parametrelerine göre yapabilirsin.

Parametre değerini eklerken veri tiplerini göz önünde bulundurmalısın.

2. Element Özelliklerinde Symbol Picker Kullanımı

Kuika ile uygulama geliştirme sürecinde kullandığın elementlerin değerlerini element Properties (Özellikler)'de Symbol Picker aracılığıyla belirleyebilirsin.

Symbol Picker aracılığıyla bir elementin değerini belirlemek için değerini belirlemek istediğin elemente tıkla. Sağ tarafta açılan Element Properties altında bulunan Value özelliğinde yer alan Symbol Picker’ a tıkla.

Elemente değer eklemek için açılan menüde yer alan Symbol Picker kategorilerinden ilgili olanı seç.

Kategori özelinde elemente değer kaynağını oluşturacak öğeyi seç.

Bu işlemleri geliştirdiğin uygulama özelinde eklediğin elementlere göre yapabilirsin.

Last updated