Send Mail

Kuika Send Mail sistem aksiyonları ile tanışın.

Kullanıcının e-posta göndermesini sağlayan aksiyondur. Mail Type parametresinden Custom ya da template seçeneklerinden birisi seçilebilir. Custom seçeneği seçildiğinde receivers, subject ve body parametreleri gelir. Template seçeneği seçildiğinde ise platformda bulunan Notification Templates sekmesinden bir Template oluşturulmadıysa uyarı mesajı verilir ve template oluşturulması istenir. Template oluşturulduysa, oluşturulan Template’lerden birisi seçilir. Ardından receivers ve subject parametreleri karşımıza gelir. CC, BCC, Add File Attachment ve Add Image Attachment parametreleri eklenmek istenirse aksiyonun adının yanındaki detay menüsüne tıklanılarak buradan istenilen parametre eklenebilir.

Aksiyon eklenecek elementi seçin. Properties (Özellikler) paneli altında yer alan +Add Action’a tıkla.(A)

OnClick → Notification ⟶ SendMail'e tıkla ve SendMail aksiyonunu ekleyin.(A)

Custom;

  • Receivers: Mail’in gönderilmesi istenilen kullanıcı(lar)nın mail adres(ler)i yazılır.

  • Subject: Gönderilmesi istenilen e-postanın başlığı yazılır.

  • Body: Gönderilmesi istenilen e-postanın içeriği yazılır.

Template;

  • CC: Gönderenin birincil mail alıcısından başka birine e-postanın “karbon kopyasını” göndermesine olanak tanır. E-posta'daki CC alanı, alıcıları iletişim halinde tutmanıza olanak tanır.

  • BCC: CC ile aynı işlevi görür fakat karbon kopya alıcılarını gizli tutulmak istenirse, BCC alanına istenilen kullanıcı e-posta adresleri girilir.

  • Add File Attachment: Gönderilmesi istenilen e-postaya ek olarak dosya yüklenmesi istenirse, parametreye girilen dosya ek olarak gönderilmesi için dosya yüklenilir.

  • Add Image Attachment: Gönderilmesi istenilen e-postaya ek olarak resim yüklenmesi istenirse, parametreye girilen resim ek olarak gönderilmesi için resim yüklenilir.

Eklenen aksiyonlar için Context menü (B) üzerinden çeşitli işlemler yapabilirsin.

Copy seçeneği ile aksiyonu kolaylıkla kopyalayabilirsin. Böylelikle aksiyon tekrarı gereken yerlerde hız kazanırsın.

Add Confirmation seçeneği ile aksiyonun çalışması için onay mesajı ekleyebilir,

Add Condition ile eklediğiniz aksiyonun belirli bir koşul doğrultusunda çalışmasını belirleyebilir,

Remove seçeneği ile eklenen aksiyonu kolaylıkla silebilirsin.

Last updated