Aksiyonların sıralanması

Kuika'da Sistem aksiyonlarının Sıralanmasını Öğrenin!

Kuika ile uygulama geliştirirken bir ekrana ve/veya elemente birden fazla aksiyon ekleyebilirsiniz. Eklediğiniz birden fazla aksiyon için aksiyonların sıralaması önemlidir.

Bu eğitim içeriği aşağıdaki başlıktan oluşmaktadır:

  1. Aksiyonlarda Sıralama ve Sıralama İşlemi:

1. Aksiyonlarda Sıralama ve Sıralama İşlemi:

Aksiyonlarda sıralama işlemi önemlidir. Kuika’ da uygulama geliştirme sürecinde ekranlara ve/veya elementlere eklenen aksiyonların çalışma mantığı doğrusal bir sıraya dayanmaktadır. Bir ekrana ve/veya elemente eklediğin aksiyonlar Properties (Özellikler) paneli altında yer alan Actions altında eklenme sırasına göre (ilk eklenenden-son eklenene doğru) listelenmektedir. Geliştirdiğin uygulama özelinde eklediğin birden fazla aksiyonun çalışma mantığı ilk eklenen aksiyondan son eklenen aksiyona doğrudur.

Dolayısıyla ilk eklenen aksiyon ilk çalışacak; devamında eklenen aksiyonlar doğrusal sıraya göre çalışacaktır.

Aksiyonlar, eklenen sıraya göre çalıştığı için bir önceki aksiyonun dönüş değerlerinden biri, bir sonraki aksiyonda parametre değeri olarak da kullanılabilir.

Örnek bir Personel Ekleme sayfasında eklenen aksiyonlar üzerinden ilerleyelim. Personel ekleme ekranında bir Save butonu bulunmaktadır.

Save butonuna tıklandığında öncelikle personel eklensin, daha sonra personel eklendiğine dair bildirim gelsin ve Personel listeleme ekranına dönüş sağlansın.

Bu işlem akışını sağlamak için 3 farklı aksiyon kullanılmalıdır ve 3 farklı aksiyonun çalışma sırası:

  1. Personel eklemeyi sağlayan SaveSatff özel aksiyonu. Özel Aksiyonlar ile ilgili detaylı bilgi için ilgili içeriğimizi inceleyebilirsin

  2. Bildirim için Notify aksiyonu

  3. Personel Listeleme ekranına dönüş için GoBack aksiyonu şeklinde olmalıdır.

Bir ekrana ve/veya elemente eklediğin aksiyonların sıralamasını daha sonra değiştirebilirsin.

Yukarıda verilen örnek aksiyon paneliyle ilerleyelim.

Aksiyonların sıralamasını değiştirmek için ilgili ekranın ve/veya elementin Properties (Özellikler)’i altında yer alan Action' a git.

Action altında eklemiş olduğun aksiyonların eklediğin sıraya göre listelendiğini görebilirsin.

Sırasını değiştirmek istediğin aksiyona mouse ile basılı tutarak istediğin sıraya sürükle ve bırak.

Last updated