Properties (Özellikler)

Properties panelini kullanarak elementlerin ve ekranların özelliklerini değiştirin.

Properties(özellikler) paneli, Canvas üzerinde sağ tarafta yer almaktadır. Seçili olan element veya ekranın özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır.

Properties (Özellikler) paneli, seçili element veya ekran özelliklerine göre değişir. Doğrudan açık olan ekranın özelliklerini görüntüleyebilmeniz için ekranın seçili olması gerekmektedir. Ekranın arkaplanında bulunan gri alana tıklayarak, ekranın element bulunmayan bir alanında gövdesine tıklayarak, Item Tree paneli ile en üst ebeveyn olan ekranı seçerek, alt kenarda bulunan breadcrumb ile ekranı seçerek Properties panelini açabilirsiniz.

Properties (Özellikler), projede bulunan ekranların yönlendirmesinin yapıldığı, uygulamaların başlangıç ekranlarının (Starting Screen) belirtildiği, ekranların visibility (görünürlük) ayarlandığı kısımdır.

Properties (Özellikler) paneli, UI Design görünüm modunun sağ tarafında yer almaktadır. Seçili olan element veya ekranın özelliklerini görüntülemek ve düzenlemek için kullanılır.

Properties (Özellikler) sekmesinde Role (Rol), Authorization (Yetkilendirme), Visibility (Görünürlük), Actions (Aksiyonlar) özellikleri bulunmaktadır.

1. Role (Rol)

Geliştirdiğiniz uygulama ekranlarının kullanıcı önüne sunulma rolünün belirtildiği kısımdır. Kuika sizlere 9 seçenek sunmaktadır.

 • None: Ekranın herhangi rolü olmadığını gösterir.

 • Starting Screen: Ekrana başlangıç ekranı olma rolü verir.

 • Signin Screen: Ekrana giriş ekranı olma rolü verir.

 • Reset Password Screen: Ekrana şifre sıfırlama ekranı rolü verir.

 • New Password Screen : Ekrana yeni şifre oluşturma ekranı rolü verir.

 • Splash Screen: Sadece Mobil uygulamalarda olan ekran rolüdür. Uygulama başlatıldığında son kullanıcıyı karşılayan başlangıç rolüdür.

 • Verification Screen: Geliştirilen uygulamalarda kullanıcının hesap oluşturma işlemi sonrasında e-posta onayı yapılması istendiği durumda kullanılan ekran rolüdür.

 • Offline Screen: Sadece mobil uygulamalarda olan ve internet bağlantısının olmadığı durumlarda tanımlanan ekranın çalıştırılmasını sağlayan ekran rolüdür.

 • Process Step Screen: Bu rol ile bağlanan ekranın hangi Process’in hangi Step’ine ait olduğu belirlenir.

2.Authorization (Yetkilendirme)

Kuika, geliştirdiğiniz uygulama ekranlarında kullanıcılarınız için yetkilendirme seçeneğini Anonymous Access, All Roles Access şeklinde sunmaktadır.

 • Anonymous Access: Ekran içerisine kullanıcı, hesap bilgileri sorgulamaksızın giriş yapmasına izin verildiği kısımdır. Örneğin geliştirdiğiniz uygulamada reset password sayfasında Kullanıcı şifresini girme zorunluluğu olmadığı için Forgot Password sayfasında Anonymous Access seçeneğini aktive etmeniz gerekmektedir.

 • All Roles Access: Ekran içerisinde kullanıcı hesap bilgilerinin sorgulandığı kısımdır. Kullanıcı hesap bilgilerinin doğrulanmasına göre sayfaların yönlendirilmesi yapılmaktadır. Geliştirdiğiniz uygulamalarda kullanıcıların hesap bilgilerini doğrulamak istiyorsanız Kuika’nın sunduğu All Roles Access’i ekranınızda aktif hale getirmeniz gerekmektedir. All Roles Acces ile ekran içerisinde bulunan elementleri ve ekran içi yönlendirmelerin Hangi kullanıcıların görmesini - görmemesini sağlamak için All Roles altında bulunan +New Role kısmından yeni Roller atayabilirsiniz.

2.1.Elementlerde Yetkilendirme İşlemleri

Elementlere yetkilendirme işlemlerini yapabilmek için Authorization/Yetkilendirme işlemlerini yapabilmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Ekranda yer alan Element’e tıklayarak seçili hale getirin.

 2. Properties panelini açın.

 3. Authorization alanına tıklayın.

 4. Uygulama ziyaretçisi ve/veya kullanıcılarına uygun olarak şu seçenekleri kullanabilirsiniz.

 • Uygulamaya giriş yapmış tüm kullanıcıların görüntülenmesini sağlamak için All Roles seçimi yapabilirsiniz.

 • Kullanıcı girişi yapmadan görüntülenmesini istiyorsanız (Element öncesinde ekranın da bu özelliğe sahip olması gerekir) Anonymous Access anahtarını açın.

 • Geliştirdiğiniz uygulama da tanımladığınız rollere özel olarak görüntülenmesini istiyorsanız kullanımın açılacağı rolleri seçin.

Yapmış olduğunuz seçim doğrultusunda elementin yetkilendirme ayarları ayarlanmış olacaktır.

3.Visibility (Görünürlük)

Ekranların veya elementlerin görünürlüğünün ayarlandığı kısımdır. Elementler de Visibility yani Görünürlük, belirli bir durum ve/veya koşula göre görünürlüğü düzenlemenizi sağlar. Her bir element için her zaman görünür olmasını, gizli olmasını veya bir koşula bağlı olarak görünüp gizlenmesini sağlayabilirsiniz.

Ekranınızın görünürlük yapısının ayarlandığı kısımdır. Kuika, Uygulamanızdaki ekranların görünürlük kontrolünü yapabilmeniz için Always Visible, Hidden, Sometimes Visible seçeneklerini sunmaktadır.

 • Always Visible: Uygulamanızdaki ekranların her zaman görünür olmasını sağlar.

 • Visible: Uygulamanızdaki ekranların görünür olmasını sağlar.

 • Hidden: Uygulamanızdaki ekranların gizlenmesini sağlar.

 • Sometimes Visible: Uygulamanızdaki ekranların koşula bağlı görünür olmasını sağlar.

3.1. Elementlerde veya Ekranlarda Visibility İşlemleri

Elementlerde veya ekranınızda Visibility ayarlarını yapmak için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. Ekrandaki elemente veya ekrana tıklayarak seçili hale getirin.

 2. Properties panelini açın.

 3. Visibility alanına tıklayarak uygulamanızın ihtiyacına göre aşağıdaki seçimlerden birini yapın.

 • Selectbox içerisinden Always visible ile her zaman görünür olmasını sağlarsınız.

 • Hidden ile elementi gizleyebilirsiniz.

 • Sometimes visible ile ekleyeceğiniz koşullar doğrultusunda görüntülenmesini sağlayabilirsiniz.

Yapmış olduğunuz seçim doğrultusunda elementin görünürlüğü ayarlanmış olacaktır.

Aksiyonlar, uygulamanızın dinamik olmasını sağlamaktadır. Aksiyonlar ile veriler bağlanabilmektedir. Kuika, sizlere zengin aksiyon hizmeti sunmaktadır. Kuika, Authorization, Condition, Device, Export, GeoLocation, Invers, Local Storage, Multi Language, Navigation , Notification, Payment Stripe, UI Control, Trigger ve Process Automation gibi sistem aksiyonlarını barındırmaktadır.

4.1. Aksiyon Ekleme

Ekrana veya elemente aksiyon eklemek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

 1. UI Design görünümünde, ekranı veya elementi seçin.

 2. Properties panelinde Actions bölümüne gidin.

 3. +Add Action butonuna tıklayın.

 4. Platform içerisinde yer alan sistem aksiyon seçeneklerinden birini seçin,

 5. Aksiyonun ayarlarını yapılandırın, örneğin hedef sayfa veya işlev.

 6. Ayarları tamamladıktan sonra, Close butonuna tıklayın.

Aksiyonlar hakkında detaylı bilgiye ulaşmak için Sistem aksiyonlarına göz atabilirsiniz.

Last updated