Bir ekran ve elemente yetkilendirme tanımlama

1. Elementlerde Yetkilendirme

Uygulama içerisinde bulunan elementlerin kullanıcı rollerine göre görüntülenme/erişim ayarlarının yapılmasıdır.

1.1. Rol Oluşturma

Örneğin,Yönetici ve Personel rolünde iki kullanıcı oluşturalım. Rolleri oluşturmak için ilk olarak uygulama içerisinde yer alan bir elemente tıklayın. Properties panelinde açılan Authorization alanından All Roles Access Switch’ i aktif ise pasif hale getirin. Ardından Roles başlığı altında +NEW ROLE tıklayın.

Personel olarak isimlendirip CREATE butonuna tıklayın. Bu işlem Yönetici için de yapılır.

Oluşturulan roller Datasources görünüm modunda Tables alanında KRole tablosu içerisine kaydedilmektedir. KUserRole tablosunda ise kullanıcıların hangi rolde olduğunu SQL sorguları yazarak görüntüleyebilirsiniz.

Kayıtlı rolleri UI Design görünüm moduna çağırmak için veya kullanıcı rolleri atama gibi rol yetkilendirme işlemlerini Authorization sistem aksiyonları ile sağlayabilirsiniz. Örneğin, bir Yönetici aynı zamanda bir çalışan rolündedir. OnClick→Authorization→Remove User From Role sistem aksiyonu ile Yöneticinin rollerinden birini kaldırabilirsiniz.

Oluşturulan kullanıcı rolleri ile uygulama içerisinde yer alan her element için hangi rolün hangi elementi görüntüleyebileceği ayarlanabilmektedir.

Örneğin, uygulama içerisinde yer alan Row için Authorization ayarları alanında Yönetici seçili ise Bu Row’u Yönetici rolünde bir kullanıcı görüntüleyebilirken, Personel rolünde giren bir kullanıcı bu Row’ u görüntüleyemez.

Aynı durum sadece Personel seçili iken, Row’u sadece Personel rolü ile giriş yapan kullanıcılar görebilmektedir.

Yetkilendirme işlemlerinde Row’u kullanıcıya sadece görünür de yapabilirsiniz. Kullanıcı bu Row üzerinde herhangi bir değişiklik yapamaz.

Bu işlemi gerçekleştirebilmek için hangi rolün hangi element üzerinde değişiklik yapmasını istemiyorsanız o rolü o element içerisinde seçip, Hide Switchini pasif hale getirmelisiniz.

1.2. Rollere Göre Başlangıç Ekranı Ataması

Eklenilen role göre uygulama çalıştırıldığında gelen başlangıç ekranı seçebilirsiniz. Örneğin uygulama çalıştırıldığında Yönetici ekranına gelen başlangıç ekranı ile Personel ekranına gelen başlangıç ekranını farklı ayarlayabilirsiniz.

Yapmanız gereken tek şey Selectbox içerisinden kullanıcıya başlangıç ekranı olarak gelmesini istediğiniz ekranı seçip CREATE butonuna tıklamaktır.

Bütün elementleri her role sahip kullanıcının görüntüleyebilmesi için All Roles Access Switch’ini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

Herhangi bir role gereksinim duymadan uygulama içerisinde elementlerin görüntülenmesi için Anonymous Access Switch’inin aktif olması gerekmektedir.

2. Ekranlarda Yetkilendirme:

Bir uygulama geliştirme sürecinde ekranlarda yetkilendirmeyi sağlamak, kullanıcıların uygulamada doğru düzeyde erişime sahip olmalarını ve gizliliklerinin korunmasını sağlamak için kritik bir adımdır.

Uygulama geliştirme sürecinde oluşturduğunuz ekranların yetkilendirmesini Properties panelinde yer alan Authorization alanından kolaylıkla yapabilirsiniz. Böylelikle kullanıcılarınızın sahip olduğu rollere göre ekranların görünürlüklerini ayarlayabilirsiniz.

Örneğin,Yönetici ve Personel olan kullanıcılarda Departman sayfasının sadece Yönetici rolüne sahip olan kullanıcıda görüntülenmesini sağlayabilirken Personel rolüne sahip kullanıcı Departman sayfasını görüntüleyemez.

Bu işlemlerin gerçekleşebilmesi için Elementler yetkilendirme işlemlerinde olduğu gibi rolleri oluşturmanız gerekmektedir. Ekranları seçip rolleri ekranların içerisinde belirtmeniz gerekmektedir.

Ayrıca geliştirdiğiniz uygulamayı Preview aldığınızda uygulamaya Login olan ve her role sahip kullanıcıların kişilerin ekranları görüntülemesi için All Roles Access Switch’ini aktifleştirmeniz gerekmektedir.

Böylelikle kullanıcı uygulamayı preview aldığında e-posta ve şifresini girmesi gerekecektir.

Herhangi Login olma işlemi gerektirmeden ve Herhangi bir role gereksinimi duymadan ekranların görüntülenmesi için ise Anonymous Access Switch’inin aktif olması gerekmektedir.

Uygulama içerisinde ekranlara ve elementlere yetkilendirme işlemleri işte bu kadar kolay!

Last updated