Links

9. Custom Actions ve Data Binding

Kuika ile SQL üzerinde Custom Actions, sistem aksiyonları oluşturmayı ve bağlamayı öğrenin!
Workspace'inize bağlı yerel belgeler olan ManagedDB'ye ek olarak, uygulamalarınızda MSSQL, Open veya Swagger API ve C# veri kaynaklarını da kullanabilir ve yönetebilirsiniz.
Kuika ile uygulama geliştirirken SQL üzerinden geliştirdiğiniz uygulamaya custom actions ekleyebileceğiniz gibi sistem aksiyonları da ekleyebilirsiniz.
Geliştirdiğiniz uygulamada oluşturduğunuz Custom Action'ları ekranlara bağlayabilir, ekranlardaki öğelere Custom Action ekleyebilirsiniz.
Bu eğitim içeriğinde UI Design sekmesinde Custom Action oluşturma ve oluşturulan Custom Action'ları bağlama Kuika tarafından anlatılacaktır.