Links

Form

Kuika'da Form ekran şablonlarını öğrenin.
Kuika uygulama geliştirme sürecini hızlandırmak için çeşitli ekran şablonları türlerini sunmaktadır. Uygulama geliştirme sürecinde şablon ekranları, uygulamanın ihtiyacına uygun olarak kullanabilirsin. Kullanabileceğin şablon ekran türlerinden biri de Form ekranlarıdır.
Bu eğitim içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
  1. 1.
    Şablon Form Ekranı Ekleme:
  2. 2.
    Şablon Form Ekranları:

1. Şablon Form Ekranı Ekleme:

Geliştirdiğin uygulamaya form ekran şablonu ekleyebilir, düzenleme ve güncelleme işlemlerini yapabilirsin.
Şablon bir form ekranı eklemek için sol kenardan Screens (Ekranlar) panelini açın.
 Screens paneli ekran görüntüsü
Screens paneli
Açılan Screens panelinde yer alan Yeni Ekran Ekleme iconuna tıkla.
New Screen pop-up ekranı ekran görüntüsü
New Screen açılır penceresi
Açılan pop-up ekranda yer alan sol menüden Form kategorisini açın.
Şablon form ekranı pop-up ekranı ekran görüntüsü
Şablon form ekranı ekleme pop-up ekranı
Açılan ekranda yer alan form ekranı şablonlarından birini uygulamanın ihtiyacına göre seçip, isimlendirerek CREATE butonuna tıkla.
Screen paneli ekranlar listesi ekran görüntüsü
Screen paneli ekranlar listesi
Oluşturulan ekran, Screen paneli altında listelenecektir.

2. Şablon Form Ekranları:

Form ekranları şablonları çeşitli tiplerde bulunmaktadır. Bu noktada geliştirmekte olduğun uygulamaya uygun form ekranı tipini seçebilirsin.
Şablon form ekranları varsayılan olarak header ve header elementleri ile birlikte gelmektedir. Header üzerinde güncelleme ve düzenlemeleri uygulaman özelinde yapabilirsin.
Uygulamanın ihtiyacına uygun olarak form ekran şablonlarını ve tüm elementleri düzenleyebilirsin.
Kuika tarafından 4 adet şablon form ekranı sunulmaktadır.
Bu form ekranlarının ilki Single Column başlıklı form ekranıdır.
Single Column form ekranı şablonu ekran görüntüsü
Single Column form ekranı şablonu
Single Column başlıklı form ekranı, geliştirdiğin uygulamada yer alacak ve bilgi girişi sağlayacak formun tek bir sütunda sunulduğu şablon form ekranıdır.
İkinci form ekranı Two Column başlıklı form ekranıdır.
Two Column form ekranı şablonu ekran görüntüsü
Two Column form ekranı şablonu
Two Column başlıklı form ekranı, geliştirdiğin uygulamada yer alacak ve bilgi girişi sağlayacak formun iki sütunda sunulduğu şablon form ekranıdır.
Üçüncü form ekranı Image Gallery başlıklı form ekranıdır.
Image Gallery form ekranı şablonu ekran görüntüsü
Image Gallery form ekranı şablonu
Image Gallery başlıklı form ekranı geliştirdiğin uygulamada yer alacak ve bilgi girişi sağlayacak formun bir resim galerisiyle birlikte sunulduğu şablon form ekranıdır.
Dördüncü form ekranı Location Picker başlıklı form ekranıdır.
Location Picker form ekranı şablonu ekran görüntüsü
Location Picker form ekranı şablonu
Location Picker başlıklı form ekranı geliştirdiğin uygulamada yer alacak ve bilgi girişi sağlayacak formun, konum bilgisi girişini sağlayan bir Location Picker ile birlikte sunulduğu şablon form ekranıdır.
Last modified 1mo ago