Links

Authentication

Kuika'da Authentication ekran şablonlarını öğrenin.

Şablon Ekranlar:

Kuika, uygulama geliştirme sürecini hızlandırmak için çeşitli ekran şablon türlerini sunmaktadır. Uygulama geliştirme sürecinde şablon ekranları, uygulamanın ihtiyacına uygun olarak kullanabilirsin. Kullanabileceğin şablon ekran türlerinden biri de Authentication ekranlarıdır.
Bu eğitim içeriği aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır:
  1. 1.
    Şablon Authentication Ekranı Ekleme:
  2. 2.
    Şablon Authentication Ekranları:

1. Şablon Authentication Ekranı Ekleme:

Geliştirdiğin uygulamaya authentication ekran şablonu ekleyebilir, düzenleme ve güncelleme işlemlerini yapabilirsin.
Authentication ekran şablonu eklemek için sol kenardan Screens (Ekranlar) panelini açın.
Screens sekmesi ekran görüntüsü
Screens paneli
Açılan Screens panelinde yer alan Yeni Ekran Ekleme ikonuna tıkla.
New Screen pop-up ekranı ekran görüntüsü
New Screen açılır penceresi
Açılan pop-up sol menüde Authentication öğesine tıkla.
Şablon authentication ekranı pop-up ekranı ekran görüntüsü
Authentication ekran şablonu ekleme açılır penceresi
Açılan ekranda yer alan authentication ekran şablonlarından birini uygulamanın ihtiyacına göre seçip, isimlendirerek CREATE butonuna tıkla.
Screen Sekmesi ekranlar listesi ekran görüntüsü
Screen Paneli
Oluşturulan ekran, Screen (Ekranlar) paneli altında listelenecektir.

2. Şablon Authentication Ekranları:

Authentication ekran şablonları çeşitli tiplerde bulunmaktadır. Bu noktada geliştirmekte olduğun uygulamaya uygun authentication ekranı tipini seçebilirsin.
Uygulamanın ihtiyacına uygun olarak authentication ekran şablonlarını ve tüm elementleri düzenleyebilirsin.
Authentication ekranları varsayılan metin içerikleri ile birlikte gelmektedir. Metin içeriklerinde güncelleme ve düzenlemeleri uygulaman özelinde gerçekleştirebilirsin.
Kuika tarafından 4 farklı authentication ekran şablonu sunulmaktadır.
İlki Progressive User isimli authentication ekranıdır.
Single Column authentication ekranı şablonu ekran görüntüsü
Progressive User authentication ekran şablonu
Progressive User başlıklı authentication ekranı, geliştirdiğin uygulamada kullanıcıların profil bilgilerinin listelenmesine olanak sağlayan şablon ekranı sunmaktadır.
İkinci authentication ekranı Reset Password başlıklı authentication ekranıdır.
Reset Password authentication ekranı şablonu ekran görüntüsü
Reset Password authentication ekranı şablonu
Reset Password başlıklı authentication ekranı, geliştirdiğin uygulamada kullanıcıların şifre sıfırlama işlemini gerçekleştirmesine olanak sağlayan şablon ekranı sunmaktadır.
Bu ekran uygulamayı oluşturduğunda varsayılan olarak gelen ekranlardan biridir. Varsayılan olarak gelen ekranın silinmesi durumunda yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymadan direkt şablon olarak kullanılabilmesi için eklenmiştir.
Üçüncü authentication ekranı Sign In başlıklı authentication ekranıdır.
Sign In authentication ekranı şablonu ekran görüntüsü
Sign In authentication ekran şablonu
Sign In başlıklı authentication ekranı geliştirdiğin uygulamada kullanıcıların uygulamaya giriş işlemini gerçekleştirmesine olanak sağlayan şablondur. Uygulamanın ihtiyacına uygun olarak giriş yapma ekranını, ekranda bulunan tüm elementleri ve giriş yapmaya olanak sağlayan varsayılan aksiyonları düzenleyebilirsin.
Bu ekran uygulamayı oluşturduğunda varsayılan olarak gelen ekranlardan biridir. Varsayılan olarak gelen ekranın silinmesi durumunda yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymadan direkt şablon olarak kullanılabilmesi için eklenmiştir.
Dördüncü authentication ekranı Sign Up başlıklı authentication ekranıdır.
Sign Up authentication ekranı şablonu ekran görüntüsü
Sign Up authentication ekran şablonu
Sign Up başlıklı authentication ekranı geliştirdiğin uygulamada kullanıcıların uygulamaya kullanıcı olarak kayıt işlemini gerçekleştirmesine olanak sağlayan şablondur.
Bu ekran uygulamayı oluşturduğunda varsayılan olarak gelen ekranlardan biridir. Varsayılan olarak gelen ekranın silinmesi durumunda yeniden yapılandırmaya ihtiyaç duymadan direkt şablon olarak kullanılabilmesi için eklenmiştir.
Beşinci authentication ekranı User Template başlıklı authentication ekranıdır.
User Template authentication ekranı şablonu ekran görüntüsü
User Template authentication ekranı şablonu
User Template başlıklı authentication ekranı geliştirdiğin uygulamada kullanıcı eklemeye ve kullanıcı bilgilerini güncellemeye olanak sağlayan şablon ekranı sunmaktadır.